img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
  ทัวร์เกาหลี : โซล - นามิ - ชมพระอาทิยต์ตกวัดนักซานซา 5D3N(LJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ EASY LOVE AUTUMN IN KOREA
  เริ่มต้น :
  16,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : ก.ย. - ต.ค.60

  อัพเดท:
  07/07/17
  View:
  13365
   

  ทัวร์เกาหลี : โซล นัมซานฮันอก ล็อตเต้เวิลด์ 5D3N(LJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY LOKE AUTUMN IN KOREA
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : ก.ย.-ต.ค.60

  อัพเดท:
  07/07/17
  View:
  22732
   

  ทัวร์เกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - One Mount Snow Park 5วัน3คืน

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ EASY KOREA SUMMER
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง :มิ.ย. - ส.ค. 60


  อัพเดท:
  03/07/17
  View:
  44487
   

  ทัวร์เกาหลี : โซล-หมู่บ้านลูกกวาด-วัดโซเกซา 5D3N(LJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5คืน 3วัน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  HNT_P2 Hi Korea Autumn
  เริ่มต้น :
  16,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2560

  อัพเดท:
  25/07/17
  View:
  2790
   

  ทัวร์เกาหลี - นามิ -เอเวอรแลนด์ - สะพานกระจก 5D3N(LJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  img๋Jin Air
  รหัสทัวร์:
  ST_Chill & Slow Life in Korea
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม  - กันยายน 2560 


  อัพเดท:
  18/07/17
  View:
  5737
   

  ทัวร์เกาหลี- เกาะนามิ-LOTTE WORLD - พระราชวังชางด๊อกกุง 5D3N(LJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  WD_ TRENDY SUMMER
  เริ่มต้น :
  12,900 บาท

  วันเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย.60


  อัพเดท:
  04/07/17
  View:
  15207
   

  ทัวร์เกาหลี :อาซาน - โซล - ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE 5D3N_LJ

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  WD_TRENDY SUMMER 1
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : เดือนส.ค. - ก.ย. 2560 


  อัพเดท:
  05/07/17
  View:
  3075
   

  ทัวร์เกาหลี : อาซาน - โซล - หมู่บ่านเทพนิยาย 5D3N_LJ

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  img๋JIN AIR
  รหัสทัวร์:
  WD_TRENDY SUMMER 2
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - ก.ย.60

  อัพเดท:
  05/07/17
  View:
  6935
   

  ทัวร์เกาหลี - เกาะนามิ - เอเวอร์แลนด์ - GRAVIN MUSEUM 5D3N(TG)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Airways
  รหัสทัวร์:
  HNT_P0.1 HI KOREA PREMIUM SUMMER ซิลเวอร์
  เริ่มต้น :
  18,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : มิ.ย.60

  07 - 11 มิถุนายน 
  14 – 18 มิถุนายน 
  28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม

  อัพเดท:
  22/05/17
  View:
  17685
   

  ทัวร์เกาหลี : โซล - นานึลปาร์ค - ล็อตเต้เวิลด์ 5วัน3คืน (LJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  ST_ ROMANTIC AUTUMN SEOUL
  เริ่มต้น :
  16,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : ต.ค. 60

  อัพเดท:
  12/07/17
  View:
  5609
   

  ทัวร์ฮ่องกง –เซินเจิ้น3 วัน 2 คืน (CX)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ EASY ฮ่องกง –เซินเจิ้น
  เริ่มต้น :
  9,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง :  04 - 06 ก.ย. 60 , 10 – 12 ต.ค. 60

  อัพเดท:
  25/07/17
  View:
  1609
   

  ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน (CX)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ EASY CHILL CHILL IN HONGKONG
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : ส.ค. - ก.ย.60 

  05 – 07 ส.ค. 60 
  26 – 28 ส.ค. 60 
  02 – 04 ก.ย. 60 
  09 – 11 ก.ย. 60 
  16 – 18 ก. ย. 60 
  22 - 24 ก.ย. 60

  อัพเดท:
  07/07/17
  View:
  46
   

  ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน(CX)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgCathay Pacific
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ EASY LUCKY IN HONGKONG
  เริ่มต้น :
  22,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 

  12 – 14 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 
  13 – 15 ต.ค. 60(วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9) 
  21 – 23 ต.ค. 60 (วันปิยะมหาราช)

  อัพเดท:
  04/07/17
  View:
  1586
   

  ทัวร์มาเก๊า - จู่ไห่ EASY SHOPPING IN MACAU 3D2N(FD)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgAir Asia
  รหัสทัวร์:
  ZAP_SHOPPING IN MACAU
  เริ่มต้น :
  7,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : พ.ค. - ก.ย.60


  อัพเดท:
  21/06/17
  View:
  4350
   

  ทัวร์ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง- เซินเจิ้น – จูไห่ 3D2N(CX)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY FANNY 3 CITY
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  23-25 มิ.ย. 60 
  14-16 ก.ค. 60 
  21-23 ก.ค. 60 
  04-06 ส.ค. 60

  อัพเดท:
  20/07/17
  View:
  1782
   

  ทัวร์ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง- เซินเจิ้น – จูไห่ – มาเก๊า 4D3N(CX)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ EASY LOVELY 4 CITY
  เริ่มต้น :
  15,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  03-06 ส.ค. 60
  24-27 ส.ค. 60
  14-17 ก.ย. 60
  19-22 ต.ค. 60
  20-23 ต.ค. 60

  อัพเดท:
  21/07/17
  View:
  3520
   

  ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน(CX)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  ZAP_AMAZING HONGKONG
  เริ่มต้น :
  12,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - กรกฎาคม 60 

  14 – 16 ก.ค. 60 
  22 – 24 ก.ค. 60 
  29 – 31 ก.ค. 60

  อัพเดท:
  04/07/17
  View:
  4238
   

  ทัวร์ฮ่องกง : ดิสนีย์ – เซินเจิ้น – นองปิง 3D2N(HX)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgHONGKONG ARILINE (HX)
  รหัสทัวร์:
  HKTG03 ฮ่องกง –ดิสนีย์ (วันแม่)
  เริ่มต้น :
  13,888 บาท

  เดินทาง : 12 – 14 สิงหาคม 2560 *วันแม่แห่งชาติ

  อัพเดท:
  13/07/17
  View:
  4409
   

  ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ (ลดทั้งเกาะ) ) 4D3N _CX

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  HKTG04 ฮ่องกง – ดิสนีย์ (ลดทั้งเกาะ)
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 60

  อัพเดท:
  29/04/17
  View:
  4170
   

  ทัวร์ฮ่องกง – ไหว้พระ - ช้อปปิ้ง(พักฮ่องกง 2 คืน 3D2N(CX)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgCathay Pacific
  รหัสทัวร์:
  WS_(HH1-Special shop)
  เริ่มต้น :
  11,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม

  อัพเดท:
  15/06/17
  View:
  1156
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ 5D3N(TZ)

  img

  ระยะเวลา:
  5คืน 3วัน
  เดินทางโดย:
  imgScoot Airlines (TZ)
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY BEAUTIFUL TOKYO _OCT
  เริ่มต้น :
  27,900 บาท

  อัพเดท:
  06/07/17
  View:
  3026
   

  ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า - เกียวโต - โตเกียว 5D4N _TZ

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 4 คืน
  เดินทางโดย:
  imgSCOOT
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ EASY SAY LOVE OSAKA – TOKYO
  เริ่มต้น :
  32,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 60 

  16 – 20 มิ.ย. 60 
  30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 60 
  14 – 18 ก.ค. 60 
  28 ก.ค. – 01 ส.ค. 60 (วันเฉลิม ร.10) 
  11 – 15 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 
  25 – 29 ส.ค. 60

  อัพเดท:
  13/07/17
  View:
  17938
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า - นาฮา 5D3N(MM)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgPEACH AIR (MM)
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY SUNNY OKINAWA
  เริ่มต้น :
  21,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 

  01 – 05 มิ.ย. 60 
  29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 60 
  06 – 10 ก.ค. 60 (วันอาสาฬหบูชา) 
  20 – 24 ก.ค. 60 
  03 – 07 ส.ค. 60

  อัพเดท:
  19/06/17
  View:
  269
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอกินาว่า ชมฉลามวาฬที่ ซูราอุมิ อควาเรียม (MM)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgPEACH AIR (MM)
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY SUNSHINE OKINAWA
  เริ่มต้น :
  18,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 

  06 – 09 มิ.ย. 60 
  16 – 19 ก.ค. 60 
  06 – 09 ส.ค. 60

  อัพเดท:
  19/06/17
  View:
  1881
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ 5D3N(TZ) JUN-JUL17

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgSCOOT
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY BEAUTIFUL TOKYO
  เริ่มต้น :
  22,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 60 


  อัพเดท:
  09/05/17
  View:
  53785
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ - โอซาก้า 5D3N(TG)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Airways (TG)
  รหัสทัวร์:
  TTN_TOKYO ซุปตาร์พรมแดง
  เริ่มต้น :
  36,888 บาท

  วันเดินทาง : ตุลาคม 60 

  05-09 ตุลาคม 60 
  07-11 ตุลาคม 60 
  12-16 ตุลาคม 60 
  14-18 ตุลาคม 60 
  21-25 ตุลาคม 60

  อัพเดท:
  25/07/17
  View:
  6898
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า -ทาคายาม่า - เกียวโต 5D4N(TZ)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 4คืน
  เดินทางโดย:
  imgSCOOT
  รหัสทัวร์:
  WD_AUTUMN TAKAYAMA KYOTO
  เริ่มต้น :
  34,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  กันยายน 2560 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27 ก.ย.-1 ต.ค. 60ตุลาคม 2560 4-8 / 11-15 / 18-22 ต.ค. 60

  อัพเดท:
  08/06/17
  View:
  98633
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - คามาคุระ 5D3N (TZ)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgSCOOT
  รหัสทัวร์:
  TTN_TOKYO ซุปตาร์ มหาชน
  เริ่มต้น :
  18,888 บาท

  วันเดินทาง : 

  01-05 สิงหาคม 2560 
  07-11 สิงหาคม 2560 
  13-17 สิงหาคม 2560 
  22-26 สิงหาคม 2560 
  28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2560 
  03-07 กันยายน 2560 
  12-16 กันยายน 2560 
  15-19 กันยายน 2560 
  18-22 กันยายน 2560 
  21-25 กันยายน 2560 
  24-28 กันยายน 2560

  อัพเดท:
  13/07/17
  View:
  17829
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - เกียวโต - นารา 5D3N_XJ

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA X
  รหัสทัวร์:
  HNT_OSK7.1 -OSAKA KYOTO NARA
  เริ่มต้น :
  18,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 26 - 30 กรกฏาคม 2560 


  อัพเดท:
  21/07/17
  View:
  2964
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKIADO ซุปตาร์ลำซิ่ง (2) 5D3N (TG)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน3คืน
  เดินทางโดย:
  imgTHAI AWAYS
  รหัสทัวร์:
  TTN_ซุปตาร์ลำซิ่ง
  เริ่มต้น :
  33,888 บาท

  วันเดินทาง : 

  05-09 มิถุนายน 2560 
  08-12 มิถุนายน 2560 
  10-14 มิถุนายน 2560 
  03-07 กรกฎาคม 2560 
  12-16 กรกฎาคม 2560 
  05-09 สิงหาคม 2560 
  19-23 สิงหาคม 2560 
  20-24 สิงหาคม 2560 
  25-29 สิงหาคม 2560 
  26-30 สิงหาคม 2560

  อัพเดท:
  05/07/17
  View:
  52770
   

  เที่ยวสิงคโปร์ - ชมFormula 1 SINGAPORE 3D2N(SL)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  img Thai Lion Air
  รหัสทัวร์:
  SUPZ_F1 Supreme Racing (SL)
  เริ่มต้น :
  19,990 บาท

  วันเดินทาง : 

  15-17 ก.ย.60
  16-18 ก.ย.60

  อัพเดท:
  30/05/17
  View:
  9847
   

  ทัวร์สิงคโปร์ 2 สวนสนุก - ยูนิเวอร์แซล - เลโก้แลนด์ 4D3N(TZ)

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgSCOOT
  รหัสทัวร์:
  SUPZ_Two Theme Park
  เริ่มต้น :
  19,999 บาท

  วันเดินทาง : 

  7-10 ก.ค. 60 วันหยุดอาสาฬหบูชา 
  27-30 ก.ค. 60วันหยุดยาว 
  11-14 ส.ค. 60วันแม่ 
  13-16 ต.ค. 60วันหยุดยาว 
  20-23 ต.ค. 60วันปิยะมหาราช

  อัพเดท:
  31/05/17
  View:
  12672
   

  ทัวร์สิงคโปร์ Singapore EPIC 3D2N (3K)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  img๋JETSTAR
  รหัสทัวร์:
  SPHZ_ EPIC
  เริ่มต้น :
  13,999 บาท

  วันเดินทาง : พฤษภาคม - ธันวาคม60

  อัพเดท:
  26/05/17
  View:
  5583
   

  ทัวร์สิงคโปร์ _ Singapore So Shiok 3Days (TR)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgTiger Air
  รหัสทัวร์:
  SPHZ_ So Shiok (TR)
  เริ่มต้น :
  12,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : ก.ค. - ตุลาคม 60

  อัพเดท:
  14/07/17
  View:
  1953
   

  ทัวร์สิงคโปร์ UNIQUELY SINGAPORE 3D2N (SQ)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgSINGAPORE AIRLINE
  รหัสทัวร์:
  SUPZ_UNIQUELY
  เริ่มต้น :
  18,999 บาท

  วันเดินทาง : ก.พ. - ต.ค.60


  อัพเดท:
  24/02/17
  View:
  3316
   

  ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N (TZ)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgSCOOT
  รหัสทัวร์:
  SPHZ_ SINGAPORE AWESOME
  เริ่มต้น :
  10,955 บาท

  วันเดินทาง : ก.ค. - ต.ค.60

  อัพเดท:
  13/07/17
  View:
  3120
   

  Singapore So Shiok 3D2N (SL)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Lion Air
  รหัสทัวร์:
  SUPZ_ SINGAPORE SO SHIOK
  เริ่มต้น :
  9,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : พ.ค. - ต.ค.60

  อัพเดท:
  13/07/17
  View:
  5609
   

  ทัวร์สิงคโปร์ _ SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N (SL)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Lion
  รหัสทัวร์:
  SUPZ_MAGNIFICENT
  เริ่มต้น :
  12,999 บาท

  กำหนดการเดิอนทาง : เมษายน - ตุลาคม 60

  อัพเดท:
  05/05/17
  View:
  1500
   

  ทัวร์จีน นานกิง - อู๋ซี - เซี้ยงไฮ้ - หังโจว 4D3N (XW)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Scoot
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY น่ารัก IN SHANGHAI
  เริ่มต้น :
  14,999 บาท

  วันเดินทาง : 

  24-27 ส.ค. 60 
  22-25 ก.ย. 60

  อัพเดท:
  29/06/17
  View:
  2540
   

  ทัวร์จีน นานกิง - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - อู๋ซี 5D4N(XW)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 4คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Scoot
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI
  เริ่มต้น :
  15,999 บาท

  วันเดินทาง : 

  10-14 ส.ค. 2560 * วันแม่แห่งชาติ * 
  01-05 ก.ย. 2560 
  12-16 ต.ค. * วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 *

  อัพเดท:
  23/06/17
  View:
  1083
   

  ทัวร์จีน ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูง 4D3N(XW)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  img NokScoot Airlines
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY เฟี้ยวฟ้าว
  เริ่มต้น :
  15,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  12-15 ก.ย. 60 
  19-22 ก.ย. 60 
  26-29 ก.ย. 60 
  03-06 ต.ค. 60 
  10-13 ต.ค. 60 
  17-20 ต.ค. 60 
  24-27 ต.ค. 60

  อัพเดท:
  14/06/17
  View:
  2733
   

  ทัวร์จีน เทียนสิน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 4D3N(XW)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Scoot
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY เฟี้ยวฟ้าว
  เริ่มต้น :
  14,999 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : เม.ย. - ส.ค.60 

  มิถุนายน    06-09 มิ.ย. 60, 16-20 มิ.ย. 60, 20-23 มิ.ย. 60 
                   27-30 มิ.ย. 60 
  กรกฎาคม  04-07 ก.ค. 60, 11-14 ก.ค. 60, 18-21 ก.ค. 60 
                   25-28 ก.ค. 60 
  สิงหาคม     01-04 ส.ค. 60, 08-11 ส.ค. 60, 15-18 ส.ค. 60 
                   22-25 ส.ค. 60, 29 ส.ค.-01 ก.ย 60

  อัพเดท:
  19/06/17
  View:
  3557
   

  ทัวร์จีน - จางเจี่ยเจี้ย - สะพานกระจก 4D3N(FD)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgAir Asia
  รหัสทัวร์:
  ZAP_สุดติ่ง IN ZHANGJIA JIE No.2
  เริ่มต้น :
  14,999 บาท

  วันเดินทาง : มิถุนายน - ธันวาคม 60 

  27-30 มิ.ย. 60 
  27-30 ส.ค. 60 
  13-19 ก.ย. 60 
  20-23 ก.ย. 60 
  01-04 พ.ย. 60 
  07-10 พ.ย. 60 
  15-18 พ.ย. 60 
  21-24 พ.ย. 60 
  27-30 พ.ย. 60 
  12-15 ธ.ค. 60 
  19-22 ธ.ค. 60

  อัพเดท:
  29/05/17
  View:
  1000
   

  ทัวร์จีน ฉางซา - จางเจียเจี้ย -ระเบียงกระจก+สะพานกระจก

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai smile
  รหัสทัวร์:
  ZAP_ ZHANGJIA JIE
  เริ่มต้น :
  15,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : มิ.ย. - ต.ค.60 

  11-14 มิ.ย. 2560 
  18-21 มิ.ย. 2560 
  02-05 ก.ค. 2560 
  23-26 ก.ค. 2560 
  06-09 ส.ค. 2560 
  20-23 ส.ค. 2560 
  03-06 ก.ย. 2560 
  24-27 ก.ย. 2560 
  08-11 ต.ค. 2560 
  15-18 ต.ค. 2560 
  29ต.ค.-01พ.ย. 2560

  อัพเดท:
  19/05/17
  View:
  1934
   

  ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสวรรค์ 4D3N (WE)

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgTHAI SMILE (WE)
  รหัสทัวร์:
  SH_SHWECKG3 ฉงชิ่ง อู่หลง
  เริ่มต้น :
  13,999 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 

  วันที่ 09-12 / 23-26 มิถุนายน 2560 
  วันที่ 07-10 / 21-24 กรกฎาคม 2560 
  วันที่ 11-14 / 25-28 สิงหาคม 2560 
  วันที่ 08-11 / 22-25 กันยายน 2560 
  วันที่ 20-23 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช) 
  วันที่ 30 ธันวาคม 2560-02 มกราคม 2561

  อัพเดท:
  06/06/17
  View:
  1149
   

  ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

  img

  ระยะเวลา:
  6 วัน 5 คืน
  เดินทางโดย:
  imgTHAI SMILE
  รหัสทัวร์:
  SH (SHWECSX1)จางเจียเจี้ย
  เริ่มต้น :
  17,888 บาท

  กำหนดการเดินทาง: กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 60 

  วันที่ 14-19 / 21-26 /28 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 60 
  วันที่ 17-22 / 31 มีนาคม-05 เมษายน 60
  วันที่ 14-19 เมษายน 60 (วันหยุดสงกรานต์) 
  วันที่ 02-07 เมษายน 60 
  วันที่ 13-18 / 15-20 ตุลาคม 60 
  วันที่ 20-25 / 22-27 ตุลาคม 60 (วันปิยมหาราช)

  อัพเดท:
  31/01/17
  View:
  1565
   

  ทัวร์จีน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ซีอาน 7D5N (WE)

  img

  ระยะเวลา:
  7วัน5คืน
  เดินทางโดย:
  imgTHAI SMILE
  รหัสทัวร์:
  SH_เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ซีอาน
  เริ่มต้น :
  28,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง: 19 - 25 ตุลาคม 60

  อัพเดท:
  26/06/17
  View:
  2162
   

  ทัวร์จีน เซียงไฮ้-นานกิง-อู๋ซี-ดีสนีย์แลนด์-หังโจว

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน4คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK SCOOT
  รหัสทัวร์:
  SH_SHXWNKG5
  เริ่มต้น :
  16,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 60

  อัพเดท:
  08/04/17
  View:
  1342
   

  ทัวร์เวียดนามเหนือ : ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน – นิงบิงห์ – ฮาลอง 4วัน3คืน (SL)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  img Thai Lion Air
  รหัสทัวร์:
  BST_VN05_เวียดนามเหนือ
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 60

  อัพเดท:
  12/07/17
  View:
  3997
   

  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงบิงห์ 4วัน3คืน (DD)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air (DD)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN06_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง: เมษายน - กันยายน60  อัพเดท:
  20/05/17
  View:
  2676
   

  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่ 3D2N_DD

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air
  รหัสทัวร์:
  BSTVN02_DD_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  9,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60

  อัพเดท:
  20/05/17
  View:
  1537
   

  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน – นิงบิงห์ – ฮาลอง 5D4N(DD)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 4คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK AIR (DD)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN07-เวียดนามเหนือ
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60

  อัพเดท:
  29/05/17
  View:
  3889
   

  ทัวร์เวียดนามกลาง - เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน_FD

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Air Asia (FD)
  รหัสทัวร์:
  BEST_VN08_FD
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 60

  อัพเดท:
  03/07/17
  View:
  4573
   

  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ – ดานัง – ฮอยอัน 4วัน3คืน (PG)

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway (PG)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN08_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  12,900 บาท

  วันเดินทาง :เมษายน - กันยายน 60

  อัพเดท:
  31/05/17
  View:
  4802
   

  ทัวร์เวัยดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3วัน2คืน (DD)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air (DD)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN04_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  9,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60 


  อัพเดท:
  14/06/17
  View:
  2334
   

  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ดาลัท 4วัน3คืน (DD)

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air (DD)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN03_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - กันยายน 60


  อัพเดท:
  05/04/17
  View:
  15410
   

  ทัวร์เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4วัน3คืน (FD)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน3คืน
  เดินทางโดย:
  img AIR ASIA
  รหัสทัวร์:
  BEST_VN03_FDเวียดนามใต้
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : ต.ค.60 - มี.ค. 61

  อัพเดท:
  25/07/17
  View:
  6086
   

  ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน (PG)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway (PG)
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY BOUTIQUE
  เริ่มต้น :
  12,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  23 – 25 มิ.ย. 60 
  30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60 
  08 – 10 ก.ค. 60 (วันอาสาฬหบูชา) 
  21 – 23 ก.ค. 60 
  28 – 30 ก.ค. 60 (วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10) 
  12 – 14 ส.ค. 60 (วันแม่งแห่งชาติ) 
  25 – 27 ส.ค. 60 
  08 – 10 ก.ย. 60 
  22 – 24 ก.ย. 60

  อัพเดท:
  15/05/17
  View:
  6782
   

  ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง-เนปิดอว์-อินแขวน 4D3N (SL)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Lion Air (SL)
  รหัสทัวร์:
  BEST_MMR02_SL
  เริ่มต้น :
  13,900 บาท

  ดำหนดการเดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 60

  อัพเดท:
  12/07/17
  View:
  8197
   

  ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – มิงกุน 3D2N (8M)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  img MYANMAR AIRWAYS
  รหัสทัวร์:
  WS_Mandalay Love
  เริ่มต้น :
  7,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 60

  อัพเดท:
  17/07/17
  View:
  1990
   

  ทัวร์พม่า พม่า-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N (PG)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway (PG)
  รหัสทัวร์:
  BEST_MMR051_PG
  เริ่มต้น :
  16,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : มี.ค. - ก.ย. 60

  อัพเดท:
  27/06/17
  View:
  4927
   

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสา – อินทร์แขวน 3D2N (8M)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgMyanmar Airways
  รหัสทัวร์:
  WS_SPECIAL GOLD
  เริ่มต้น :
  12,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : มี.ค. - ส.ค. 60

  อัพเดท:
  20/04/17
  View:
  2144
   

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3D2N (SL)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Lion Air
  รหัสทัวร์:
  BST_ MMR04_SL
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60

  อัพเดท:
  18/05/17
  View:
  3987
   

  ทัวร์พม่า พุกาม - อินเล - มัณฑะเลย์ 4D3N_FD

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน3คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Air Asia
  รหัสทัวร์:
  ฺBST__ MMR071
  เริ่มต้น :
  24,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน

  อัพเดท:
  24/05/17
  View:
  2195
   

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N (DD)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air
  รหัสทัวร์:
  BST_ MMR012
  เริ่มต้น :
  10,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : ก.ค. - ธ.ค. 60

  อัพเดท:
  20/07/17
  View:
  5520
   

  ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – มิงกุน 3D2N(8M)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgMYANMAR AIRWAYS
  รหัสทัวร์:
  WS_มัณฑะเลย์–อมรปุระ–มิงกุน
  เริ่มต้น :
  9,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 60

  อัพเดท:
  22/05/17
  View:
  3684
   

  ทัวร์พม่า หงสา สิเรียม อินทร์แขวน MMR04_DD

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  img์NOK AIR
  รหัสทัวร์:
  ฺBST_MMR04_DD
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : ก.ค. - ธ.ค. 60


  อัพเดท:
  20/07/17
  View:
  4278
   

  ทัวร์ลาว ลวงพระบาง3วัน2คืน (PG)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway
  รหัสทัวร์:
  BSTLAO001
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  วันเดินทาง : ตั้งแต่ ก.พ. - ก.ย.60

  อัพเดท:
  15/05/17
  View:
  2562
   

  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน (FD)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Air Asia
  รหัสทัวร์:
  BST_LAO02
  เริ่มต้น :
  12,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 
  พฤษภาคม      13 -15 พ.ค.60
  มิถุนายน         3-5 มิ.ย.60 ,24 -26 มิ.ย.60
  กรกฏาคม       1- 3 ก.ค.60
  สิงหาคม          5 -7 ส.ค.60 ,12 * 14 ส.ค.60

  อัพเดท:
  03/06/17
  View:
  1567
   

  ทัวร์ลาว – หลวงพระบาง 3วัน2คืน (FD)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA
  รหัสทัวร์:
  BSTLAO01_LAOS (FD)
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  วันเดินทาง : ส.ค. - ธ.ค.60

  อัพเดท:
  14/07/17
  View:
  2003
   

  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น in Taiwan 5D3N_XW

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK SCOOT
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY สุดจิ้น Taiwan
  เริ่มต้น :
  17,999 บาท

  วันเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 60

  อัพเดท:
  12/07/17
  View:
  4219
   

  ทัวร์ไต้หวัน -ไทเป -ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N (XW)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Scoot
  รหัสทัวร์:
  HNT_TAIWAN CHIC CHIC
  เริ่มต้น :
  13,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม 60 

  3-7 สิงหาคม 2560
  9-13สิงหาคม 2560

  อัพเดท:
  18/07/17
  View:
  2818
   

  ทัวร์ไต้หวัน (อาลีซาน) EASY สุดจ๊าบ in Taiwan 6D4N_XW

  img

  ระยะเวลา:
  6 วัน4 คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK SCOOT
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY สุดจ๊าบ
  เริ่มต้น :
  24,999 บาท

  วันเดินทาง : 10 - 15 ต.ค.60

  อัพเดท:
  17/07/17
  View:
  3697
   

  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK SCOOT
  รหัสทัวร์:
  HNT_SUPER SAVE
  เริ่มต้น :
  16,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 

  9-13 สิงหาคม 2560 / 19-23 สิงหาคม 2560

  อัพเดท:
  06/06/17
  View:
  2360
   

  ทัวร์ไต้หวัน EASY ฟินเวอร์ in Taiwan 6D4N_XW

  img

  ระยะเวลา:
  6วัน 4คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK SCOOT
  รหัสทัวร์:
  ZAP_EASY ฟินเวอร์ Taiwan
  เริ่มต้น :
  16,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  19 – 24 เม.ย. 2560 
  05 – 10 พ.ค. 2560 * วันฉัตรมงคล * 
  06 – 11 มิ.ย. 2560 
  15 – 20 ส.ค. 2560

  อัพเดท:
  27/05/17
  View:
  3263
   

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานเย่หลิว-จิ่วเฟิ่น

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgไทเกอร์แอร์
  รหัสทัวร์:
  WS_ SEASONAL TAIWAN
  เริ่มต้น :
  15,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 60

  อัพเดท:
  17/03/17
  View:
  2371
   

  ทัวร์ไต้หวัน - อาลีซัน 5D3N (BR)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgEVA AIR
  รหัสทัวร์:
  SPL_ST7ไต้หวัน – อาลีซัน
  เริ่มต้น :
  19,900 บาท

  ช่วงการเดินทาง : พ.ค. - ส.ค.60 

  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 
  3-7 มิ.ย. ,9-13 มิ.ย. 
  16-20 มิ.ย. ,23-27 มิ.ย. ,30 มิ.ย.-4 ก.ค. 
  6-10 ก.ค. ,14-18 ก.ค. , 27-31 ก.ค. 
  4 - 8 ส.ค. ,9 - 13 ส.ค. ,17- 21 ส.ค. ,25-29 ส.ค.

  อัพเดท:
  21/04/17
  View:
  1865
   

  ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานอาลีซาน พ.ค.-ค.ต60

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Scoot
  รหัสทัวร์:
  HNT_อาลีซาน MAY-OCT17
  เริ่มต้น :
  18,700 บาท

  กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม -ตุลาคม 2560

  อัพเดท:
  10/02/17
  View:
  2090
   

  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Scoot
  รหัสทัวร์:
  HNT_SUPER SAVE MAY-OCT17
  เริ่มต้น :
  16,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง :พฤษภาคม-ตุลาคม 2560

  อัพเดท:
  10/02/17
  View:
  3858
   

  ทัวร์มาเลเซีย - โคตาคินาบาลู 4D3N (WE)

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Smile
  รหัสทัวร์:
  ็HNT_KKT01 โคตาคินาบาลู 4วัน
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง 4วัน3คืน 

  เดินทางเดือน ส.ค. 2560 

  อัพเดท:
  14/07/17
  View:
  3556
   

  ทัวร์มาเลเซีย โคตาคินาบาลู 3D2N (WE)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Smile
  รหัสทัวร์:
  HNT_KKT02 โคตาคินาบาลู
  เริ่มต้น :
  12,900 บาท

  เดินทางเดือน : สิงหาคม 60 


  อัพเดท:
  14/07/17
  View:
  7652
   

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้25 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 4,912,572 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved