img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN 1 5D3N(7C)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgJEJU AIR
  รหัสทัวร์:
  KOREA AUTUMN 1
  เริ่มต้น :
  16,900 บาท

  วันเดินทาง :

  ตุลาคม               01-05 ต.ค. 2559 / 02-06 ต.ค. 2559
                           03-07 ต.ค. 2559  / 09-13 ต.ค. 2559
                           10-14 ต.ค. 2559 / 11-15 ต.ค. 2559
                           15-19 ต.ค. 2559 / 16-20 ต.ค. 2559
                           23-27 ต.ค. 2559 / 24-28 ต.ค. 2559
  พฤศจิกายน       06-10 พ.ย. 2559 / 07-11 พ.ย. 2559
                          15-19 พ.ย. 2559 / 18-22 พ.ย. 2559
                          19-23 พ.ย. 2559 / 20-24 พ.ย. 2559
                          21-25 พ.ย. 2559 /26-30 พ.ย. 2559
                          28พ.ย.-01ธ.ค. 2559 / 29พ.ย.-02ธ.ค. 2559
                          30พ.ย.-03ธ.ค. 2559

  อัพเดท:
  27/07/16
  View:
  5164
   

  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN 2 5D3N(7C)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgJEJU AIR
  รหัสทัวร์:
  KOREA AUTUMN 2
  เริ่มต้น :
  17,900 บาท

  วันเดินทาง : 

  ตุลาคม                 04-08 ต.ค.2559 / 05-09 ต.ค.2559
                             06-10 ต.ค.2559 /  07-11 ต.ค.2559
                             08-12 ต.ค.2559 / 12-16 ต.ค.2559
                             13-17 ต.ค.2559 / 14-18 ต.ค.2559
                             17-21 ต.ค.2559 / 18-22 ต.ค.2559
                             19-23 ต.ค.2559
                             20-24 ต.ค.2559 **วันปิยมหาราช**
                             21-25 ต.ค.2559**วันปิยมหาราช**
                             22-26 ต.ค.2559 / 25-29 ต.ค.2559
                             26-30 ต.ค.2559 / 27-31 ต.ค.2559
                             28ต.ค.-01พ.ย.2559 / 29ต.ค.-02พ.ย.2559
                             30ต.ค.-03พ.ย.2559 / 31ต.ค.-04พ.ย.2559 
  พฤศจิกายน          01-05 พ.ย. 2559 / 02-06 พ.ย. 2559
                             03-07 พ.ย. 2559 / 04-08 พ.ย. 2559
                             05-09 พ.ย. 2559 / 08-12 พ.ย. 2559
                             09-13 พ.ย. 2559 / 10-14 พ.ย. 2559
                             11-15 พ.ย. 2559 / 12-16 พ.ย. 2559
                             16-20 พ.ย. 2559 / 17-21 พ.ย. 2559
                             23-27 พ.ย. 2559 / 24-28 พ.ย. 2559
                             25-29 พ.ย. 2559

  อัพเดท:
  21/07/16
  View:
  4970
   

  ทัวร์เกาหลี EASY KOREA HOT SUMMER 5D3N (7C)JUL

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgJeju Air
  รหัสทัวร์:
  ZAPKOR7C_EASY KOREA HOT SUMMER
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง :

  สิงหาคม      17-21 ส.ค. 59/ 18-22 ส.ค. 59/ 19-23 ส.ค. 59 
                    20-24 ส.ค. 59/ 21-25 ส.ค. 59/ 23-27 ส.ค. 59
                    24-28 ส.ค. 59/ 25-29 ส.ค. 59/ 26-30 ส.ค. 59
                    27-31 ส.ค. 59/ 28ส.ค.-01ก.ย.59/30ส.ค.-03ก.ย. 59                   31ส.ค.-04ก.ย. 59
  กันยายน     01-05 ก.ย. 59/ 02-06 ก.ย. 59/ 03-07 ก.ย. 59/
                    06-10 ก.ย. 59/ 07-11 ก.ย. 59/ 08-12 ก.ย. 59
                    12-16 ก.ย. 59/ 13-17 ก.ย. 59/ 14-18 ก.ย. 59
                    15-19 ก.ย. 59/ 18-22 ก.ย. 59/ 19-23 ก.ย. 59/
                    20-24 ก.ย. 59/ 21-25 ก.ย. 59/ 22-26 ก.ย. 59
                    23-27 ก.ย. 59/ 24-28 ก.ย. 59/ 25-29 ก.ย. 59                           27ก.ย.-01ต.ค. 59/ 28ก.ย.-02ต.ค. 59

  อัพเดท:
  03/08/16
  View:
  4182
   

  ทัวร์เกาหลี P4_Hi KOREA SEORAK-SEOUR

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  img๋JIN AIR
  รหัสทัวร์:
  HNTKORLJ_P4
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  วันเดินทาง : 

  สิงหาคม      29-02 ก.ย30-03 ก.ย31-04 ก.ย 
  กันยายน     04-08 ก.ย / 05-09 ก.ย / 11-15 ก.ย / 12-16 ก.ย
                    18-22 ก.ย / 19-23 ก.ย / 25-29 ก.ย / 26-30 ก.ย
                    03-07 ก.ย / 06-10 ก.ย / 10-14 ก.ย / 13-17 ก.ย    
                    17-21 ก.ย / 20-24 ก.ย /24-28 ก.ย /27-01 ต.ค
                    01-05 ก.ย / 02-06 ก.ย / 07-11 ก.ย / 14-18 ก.ย
                    15-19 ก.ย / 16-20 ก.ย / 21-25 ก.ย / 22-26 ก.ย
                    23-27 ก.ย / 28-02 ต.ค / 29-03 ต.ค / 30-04 ต.ค 
  ตุลาคม       02-06 ต.ค / 03-07 ต.ค / 09-13 ต.ค / 10-14 ต.ค
                    16-20 ต.ค / 17-21 ต.ค / 24-28 ต.ค01-05 ต.ค
                    04-08 ต.ค / 08-12 ต.ค / 11-15 ต.ค15-19 ต.ค
                    18-22 ต.ค / 23-27 ต.ค / 25-29 ต.ค 05-09 ต.ค
                    06-10 ต.ค / 07-11 ต.ค / 12-16 ต.ค13-17 ต.ค
                    14-18 ต.ค / 19-23 ต.ค / 20-24 ต.ค / 21-25 ต.ค
                    22-26 ต.ค

  อัพเดท:
  24/08/16
  View:
  14880
   

  ทัวร์เกาหลี TRENDY SUMMER KOREA 5D3N_LJ

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  WD_TRENDY KOREA
  เริ่มต้น :
  12,599 บาท

  อัตราค่าบริการ : 

  สิงหาคม  30ส.ค. -3 ก.ย. /31 ส.ค. -4 ก.ย. 59 
  กันยายน 1-5 / 2-6 /3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 8-12 / 11-15 / 12-16                 13-17 / 14-18 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26
                25 – 29 / 27 ก.ย. – 1 ต.ค. 59 
                28 ก.ย. - 2 ต.ค. / 29 ก.ย. - 3 ต.ค. / 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 59

  อัพเดท:
  19/08/16
  View:
  4807
   

  ทัวร์เกาหลี P2_Hi KOREA SUWON-SEOUR

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgJIN AIR
  รหัสทัวร์:
  HNTKORLJ_P2
  เริ่มต้น :
  13,900 บาท

  วันเดินทาง :

  สิงหาคม      29-02 ก.ย30-03 ก.ย31-04 ก.ย 
  กันยายน     04-08 ก.ย / 05-09 ก.ย / 11-15 ก.ย / 12-16 ก.ย
                    18-22 ก.ย / 19-23 ก.ย / 25-29 ก.ย / 26-30 ก.ย
                    03-07 ก.ย / 06-10 ก.ย / 10-14 ก.ย / 13-17 ก.ย
                    17-21 ก.ย / 20-24 ก.ย /24-28 ก.ย /27-01 ต.ค
                    01-05 ก.ย / 02-06 ก.ย / 07-11 ก.ย / 14-18 ก.ย
                    15-19 ก.ย / 16-20 ก.ย / 21-25 ก.ย / 22-26 ก.ย
                    23-27 ก.ย / 28-02 ต.ค / 29-03 ต.ค / 30-04 ต.ค
  ตุลาคม       02-06 ต.ค / 03-07 ต.ค / 09-13 ต.ค / 10-14 ต.ค 
                   16-20 ต.ค / 17-21 ต.ค / 24-28 ต.ค01-05 ต.ค
                   04-08 ต.ค / 08-12 ต.ค / 11-15 ต.ค15-19 ต.ค 
                   18-22 ต.ค / 23-27 ต.ค / 25-29 ต.ค 05-09 ต.ค 
                   06-10 ต.ค / 07-11 ต.ค / 12-16 ต.ค13-17 ต.ค 
                   14-18 ต.ค / 19-23 ต.ค / 20-24 ต.ค / 21-25 ต.ค                        22-26 ต.ค

  อัพเดท:
  24/08/16
  View:
  1515
   

  ทัวร์เกาหลีราคาถูก SUMMER SUPER SHOCK 14-17sep 16

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgASIANA AIRLINES
  รหัสทัวร์:
  WDOZ14-17sep 16
  เริ่มต้น :
  13,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง 14-17 กันยายน 2559

  อัพเดท:
  08/08/16
  View:
  2252
   

  ทัวร์เกาหลี P7 HI KOREA SUPER SERIES LOVER JUL - OCT 2016 (OZ)

  img

  ระยะเวลา:
  5คืน 3วัน
  เดินทางโดย:
  imgAsiana Airlines
  รหัสทัวร์:
  HNT_ P7 HI KOREA SUPER SERIES
  เริ่มต้น :
  22,900 บาท

  กำหนดวันเดืนทาง : 

  กรกฎาคม              6-10 ก.ค / 7-11 ก.ค / 8-12 ก.ค                                             13-17 ก.ค 20-24 ก.ค / 21-25 ก.ค 
                              22-26 ก.ค / 27-31 ก.ค 28-01 ส.ค 
                              29-02 ส.ค /14-18 ก.ค / 15-19 ก.ค
  สิงหาคม                03-07 ส.ค / 04-08 ส.ค / 05-09 ส.ค
                              11-15 ส.ค 12-16 ส.ค /17-21 ส.ค
                              18-22 ส.ค / 19-23 ส.ค 24-28 ส.ค
                              25-29 ส.ค / 26-30 ส.ค /31-04 ก.ย 
                              10-14 ส.ค
  กันยายน               01-05 ก.ย / 02-06 ก.ย / 07-11 ก.ย
                              08-12 ก.ย 09-13 ก.ย / 14-18 ก.ย
                              15-19 ก.ย / 16-20 ก.ย 21-25 ก.ย
                              22-26 ก.ย / 23-27 ก.ย / 28-02 ต.ค 
                              29-03 ต.ค / 30-04 ต.ค 
  ตุลาคม                 05-09 ต.ค / 06-10 ต.ค / 07-11 ต.ค
                             12-16 ต.ค13-17 ต.ค / 14-18 ต.ค 
                             19-23 ต.ค / 21-25 ต.ค 26-30 ต.ค
                             27-31 ต.ค / 28-02 พ.ย 20-24 ต.ค

  อัพเดท:
  29/06/16
  View:
  1520
   

  ทัวร์เกาหลี P6 HI KOREA SERIES LOVER JUL - OCT 2016 (KE-OZ)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgKOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
  รหัสทัวร์:
  HNT_P6 HI KOREA SERIES LOVER
  เริ่มต้น :
  19,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  กรกฎาคม        6-10 ก.ค /7-11 ก.ค /8-12 ก.ค /13-17 ก.ค
                         20-24 ก.ค / 21-25 ก.ค /22-26 ก.ค
                         27-31 ก.ค 28-01 ส.ค/29-02 ส.ค 14-18 ก.ค
                         15-19 ก.ค
  สิงหาคม           03-07 ส.ค / 04-08 ส.ค / 05-09 ส.ค / 11-15 ส.ค                        12-16 ส.ค /17-21 ส.ค/ 18-22 ส.ค/19-23 ส.ค
                         24-28 ส.ค / 25-29 ส.ค/26-30 ส.ค /31-04 ก.ย
                         10-14 ส.ค
  กันยายน          01-05 ก.ย /02-06 ก.ย /07-11 ก.ย /08-12 ก.ย
                         09-13 ก.ย /14-18 ก.ย /15-19 ก.ย /16-20 ก.ย
                         21-25 ก.ย /22-26 ก.ย / 23-27 ก.ย /28-02 ต.ค                          29-03 ต.ค / 30-04 ต.ค
  ตุลาคม            05-09 ต.ค /06-10 ต.ค / 07-11 ต.ค /12-16 ต.ค
                        13-17 ต.ค /14-18 ต.ค /19-23 ต.ค / 21-25 ต.ค
                        26-30 ต.ค /27-31 ต.ค /28-02 พ.ย 20-24 ต.ค

  อัพเดท:
  29/06/16
  View:
  2894
   

  ทัวร์เกาหลีHi Korea Suwon-Seoul Ski 5D3N(LJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  img๋JIN AIR
  รหัสทัวร์:
  HNTKORJL_P8
  เริ่มต้น :
  14,900 บาท

  วันเดินทาง : ธันวาคม59 - มีนาคม60

  อัพเดท:
  03/08/16
  View:
  11071
   

  ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง EASY ENJOY MACAU-HONGKONG 3D2N_FD

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgAir Asia
  รหัสทัวร์:
  ZAPMFMHKG
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง :

  01 – 03 ก.ย. 59 
  04 – 06 ก.ย. 59 
  08 – 10 ก.ย. 59 
  11 – 13 ก.ย. 59 
  16 – 18 ก.ย. 59 
  18 – 20 ก.ย. 59 
  22 – 24 ก.ย. 59 
  25 – 27 ก.ย. 59

  อัพเดท:
  16/08/16
  View:
  2962
   

  Easy smile of Macau 3D2N (WE)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Smile
  รหัสทัวร์:
  มาเก๊า - จูไห่
  เริ่มต้น :
  7,900 บาท

  กำหนกการเดินทาง : 

  มิถุนายน      15 – 17 มิ.ย. 59/16 – 18 มิ.ย. 59/
                     22 – 24 มิ.ย. 59/29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 59
                     30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 59 
  กรกฏาคม    06 – 08 ก.ค. 59/07 – 09 ก.ค. 59/13 – 15 ก.ค. 59 
                     15 – 17 ก.ค. 59/20 – 22 ก.ค. 59/24 – 26 ก.ค. 59
                     27 – 29 ก.ค. 59/ 29 – 31 ก.ค. 59
                     31 ก.ค. – 02 ส.ค. 59 
  สิงหาคม       04 – 06 ส.ค. 59/05 – 07 ส.ค. 59/07 – 09 ส.ค. 59
                     14 - 16 ส.ค. 59/18 – 20 ส.ค. 59/19 – 21 ส.ค. 59 
                     25 – 27 ส.ค. 59/26 – 28 ส.ค. 59

  อัพเดท:
  29/07/16
  View:
  2673
   

  ทัวร์ฮ่องกง EASY SHOPPING MACAU-ZHUHAI 3D2N SEP-DEC16

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA (FD)
  รหัสทัวร์:
  SKY_ZFD_EASY SHOPPING MACAU ZHUHAI
  เริ่มต้น :
  7,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง 


  01 – 03 ก.ย. 59 , 04 – 06 ก.ย. 59 ,08 – 10 ก.ย. 59 
  11 – 13 ก.ย. 59, 16 – 18 ก.ย. 59, 18 – 20 ก.ย. 59 
  22 – 24 ก.ย. 59, 25 – 27 ก.ย. 59, 02 – 04 ต.ค. 59 
  09 – 11 ต.ค. 59, 13 – 15 ต.ค. 59, 16 – 18 ต.ค. 59 
  21 – 23 ต.ค. 59, 23 – 25 ต.ค. 59, 27 – 29 ต.ค. 59

  อัพเดท:
  28/06/16
  View:
  3684
   

  ทัวร์ฮ่องกงHONGKONG NONHPING DISNYLAND 3D2N(UL)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgSriLankan Airlines
  รหัสทัวร์:
  BSTHKG03_UL_HONGKONG
  เริ่มต้น :
  18,900 บาท

  ดำหนดวันเดินทาง : 

  สิงหาคม        11-13 ส.ค.59  / 20-22 ส.ค.59  / 27-29 ส.ค.59 
  กันยายน       3-5 ก.ย.59 / 10-12 ก.ย.59 /17 -19 ก.ย.59 
                      24 -26 ก.ย.59 
  ตุลาคม         15 -17 ต.ค.59 /22 -24 ต.ค.59 /29 -31 ต.ค.59
  พฤศจิกายน  5 -7 พ.ย. 59 /12-14 พ.ย. 59 / 19-21 พ.ย. 59 
                     26 -28 พ.ย. 59 
  ธันวาคม       3 -5 ธ.ค. 59 /10 -12 ธ.ค. 59/ 17 -19 ธ.ค. 59 
                     24-26 ธ.ค. 59  
                     31 ธ.ค. -2 ม.ค. 60**ปีใหม่**

  อัพเดท:
  02/08/16
  View:
  1339
   

  ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น Save Save 3D2N(RJ)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgROYAL JORDANIAN
  รหัสทัวร์:
  WSRJ_Hkg-Szx
  เริ่มต้น :
  9,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

   กรกฏาคม  14-16, 21-23, 28-30 ก.ค.59 
   สิงหาคม    4-6, 18-20, 25-27 ส.ค. 59

  อัพเดท:
  04/07/16
  View:
  1832
   

  ทัวร์ฮ่องกง –ไหว้พระ 9 วัด 3D2N (EK)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgEmirates Airlines
  รหัสทัวร์:
  WSHKGKE ฮ่องกง –ไหว้พระ 9 วัด
  เริ่มต้น :
  16,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง
  6-8 ส.ค. / 3-5, 10-12, 17-19 ก.ย. 59

  อัพเดท:
  18/07/16
  View:
  2984
   

  ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง Hkg-Mfm-Zhu-Szx 4 Days 2 nights CX

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  WS Hkg-Mfm-Zhu-Szx
  เริ่มต้น :
  11,999 บาท

  กำหนด เดินทาง :  6-9, 20-23 ส.ค. 59

  อัพเดท:
  21/07/16
  View:
  16255
   

  ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4D3N(RJ)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgROYAL JORDANIAN
  รหัสทัวร์:
  WSSUPER2_
  เริ่มต้น :
  13,999 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 

  สิงหาคม       27-30 ส.ค. 
  กันยายน      10-13, 24-27 ก.ย. 59 
  ตุลาคม         15-18 ต.ค. ,22-25 ต.ค. 59 
  พฤศจิกายน  5-8, 26-29 พ.ย. 59 
  ธันวาคม       3-6, 10-13 ธ.ค. 59
                     29 ธ.ค. 59-1 ม.ค. 60 
  มกราคม      1-4 ม.ค. 60

  อัพเดท:
  11/08/16
  View:
  4034
   

  ทัวร์ฮ่องกงMonkey Promotion 3D2N (CX)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC AIRWAYS
  รหัสทัวร์:
  WSCX_Hkg-Szx-Zhu-Lantau
  เริ่มต้น :
  8,999 บาท

  กำหนดวันเดินทาง: 

  7-9,14-16, 21-23, 28-30 ส.ค. 59 
  24-26 ก.ค. / 31 ก.ค.-2 ส.ค. / 7-9 ส.ค. 59 
  25-27, 27-29 ส.ค. / 3-5, 5-7, 27-29, 19-21, 24-26, 26-28 พ.ย. / 15-17, 17-19 ธ.ค. 59
  3-5, 25-27 ก.ย. / 11-13, 12-14, 13-15 พ.ย. 59 
  14-16 ต.ค. 59 
  22-24, 24-26 ธ.ค. 59

  อัพเดท:
  15/08/16
  View:
  1062
   

  ทัวร์ฮ่องกง Hkg-Peaktram-Mfm-Shopping 3 Days CX (ZAPP)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgCATHAY PACIFIC
  รหัสทัวร์:
  WSCX_Hkg-Peaktram-Mfm
  เริ่มต้น :
  16,999 บาท

  อัตราค่าบริการ

  ***8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. / 5-7, 26-28 ส.ค. / 2-4, 16-18 ก.ย. 59*** 
  ***1-3 ก.ค. / 14-16, 27-29, 28-30 ต.ค. 59*** 
  ***21-23 ต.ค. 59***

  อัพเดท:
  21/07/16
  View:
  3430
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ซัปโปโร EASY AUTUMN IN HOKKAIDO

  img

  ระยะเวลา:
  6วัน4คืน
  เดินทางโดย:
  imgASIA ATLANTIC AIRLINES
  รหัสทัวร์:
  ZAP_AUTUMN HOKKAIDO
  เริ่มต้น :
  42,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 19 – 23 ต.ค. 59 (วันปิยมหาราช)

  อัพเดท:
  23/08/16
  View:
  93326
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว EASY BAUETIFUL TOKYO 5D3N(XJ)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน3คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA X
  รหัสทัวร์:
  ZAPTOKXJ_EASY BAUETIFUL
  เริ่มต้น :
  19,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

   11 – 15 ส.ค. 59 (วันแม่แห่งชาติ)
   16 – 20 ส.ค. 59
   25 – 29 ส.ค. 59
   08 – 12 ก.ย. 59
   29 ก.ย. – 03 ต.ค. 59
   06 - 10 ต.ค.59
   13 - 17 ต.ค.59
   17 - 21 ต.ค.59
   24 - 28 ต.ค.59

  อัพเดท:
  18/08/16
  View:
  49257
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ TOKYO SUMMER 5D3N(XJ)AUG -SEP

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA X
  รหัสทัวร์:
  HNTTOKXJ_TOKYO SUMMER
  เริ่มต้น :
  15,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 2 – 6 สิงหาคม 2559 

                                 9 – 13 สิงหาคม 2559 
                                 18 – 22 สิงหาคม 2559 
                                 23 – 27 สิงหาคม 2559 
                                 30 ส.ค – 3 ก.ย. 2559 
                                 1 -5 กันยายน 2559 
                                 15 – 19 กันยายน 2559

  อัพเดท:
  18/08/16
  View:
  8298
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว EASY BEAUTIFUL TOKYO 5D3N(TZ)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgScoot Airlines
  รหัสทัวร์:
  ZAPTOKTZ_EASY BEAUTIFUL TOKYO
  เริ่มต้น :
  21,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  กันยายน    02 – 06 ก.ย. 59  / 06 – 10 ก.ย. 59 
                   10 – 14 ก.ย. 59  / 14 – 18 ก.ย. 59 
                   18 – 22 ก.ย. 59  /19 – 23 ก.ย. 59 
                   22 – 26 ก.ย. 59  /25 – 29 ก.ย. 59 
                   26 - 30 ก.ย. 59  / 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 59 
  ตุลาคม      01 – 05 ต.ค. 59  /03 – 07 ต.ค. 59 
                   05 – 09 ต.ค. 59  / 07 – 11 ต.ค. 59 
                   09 – 13 ต.ค. 59  / 11 – 15 ต.ค. 59 
                   13 – 17 ต.ค. 59  /15 – 19 ต.ค. 59 
                   17 – 21 ต.ค. 59 
                   19 – 23 ต.ค. 59 (วันปิยะมหาราช) 
                   21 – 25 ต.ค. 59 (วันปิยะมหาราช) 
                   23 – 27 ต.ค. 59 (วันปิยะมหาราช) 
                   25 – 29 ต.ค. 59  /27 – 31 ต.ค. 59

  อัพเดท:
  18/08/16
  View:
  4635
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO AUTUMN 5D3N(XJ)

  img

  ระยะเวลา:
  ุ5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA X
  รหัสทัวร์:
  HNTJTP2_TOKYO
  เริ่มต้น :
  27,900 บาท

  กำหนดการเดินทางตุลาคม – ธันวาคม 2559 

  ตุลาคม        4 - 8 ตุลาคม 2559 , 10 – 14 ตุลาคม 2559(เต็ม) 
                    20 -24 ตุลาคม 2559 (วันปิยะมหาราช) 
                    27 -31 ตุลาคม 2559 (เต็ม) 
  พฤศจิกายน 1 – 5 พฤศจิกายน 2559 ,10 – 14 พฤศจิกายน 2559 
                     22 -26 พฤศจิกายน 2559 
                     29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 
  ธันวาคม       6 – 10 ธันวาคม 2559 (วันรัฐธรรมนูญ) 
                     8 – 12 ธันวาคม 2559 (วันรัฐธรรมนูญ) 
                     15 – 19 ธันวาคม 2559 
                     22 – 26 ธันวาคม 2559 (วันคริสมาส) 
                     29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2559 (วันปีใหม่) 
                     31 ธันวาคม – 4 มกราคม 2559 (วันปีใหม่)

  อัพเดท:
  18/08/16
  View:
  9422
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO AUTUMN 5D3N(HB)

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgAsia Atlantic Airlines
  รหัสทัวร์:
  HNTSOP3.1_HOKKAIDO
  เริ่มต้น :
  29,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง :

  4- 8 กันยายน  
  11 -15 กันยายน  
  18 -22 กันยายน  
  25 -29 กันยายน 

  อัพเดท:
  10/08/16
  View:
  7999
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น Nikko - Hitachi - Savara Finver

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgAirAsia X
  รหัสทัวร์:
  GH4Nikko
  เริ่มต้น :
  29,900 บาท

  วันเดินทาง:  07 – 11, 08 – 12, 15 – 19, 20 – 24, 22 – 26 ก.ย.

                     27 ก.ย. – 01 ต.ค. 59

  อัพเดท:
  18/08/16
  View:
  4210
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI SANRIO PUROLAND BY XJ 5D3N AUG-SEP16

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA X
  รหัสทัวร์:
  HNT_HJTP3-FUJI SANRIO
  เริ่มต้น :
  25,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง :

  2 – 6 สิงหาคม 2559 
  9 – 13 สิงหาคม 2559 
  18 – 22 สิงหาคม 2559 
  23 – 27 สิงหาคม 2559 
  30 ส.ค – 3 ก.ย. 2559 
  1 -5 กันยายน 2559 
  15 – 19 กันยายน 2559

  อัพเดท:
  26/07/16
  View:
  1547
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO KYUSHU 5D3N(TG)

  img

  ระยะเวลา:
  5 วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Airways (TG)
  รหัสทัวร์:
  TAS_KYUSHU
  เริ่มต้น :
  29,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง :

  07 - 11 กันยายน 59 
  14 - 18 กันยายน 59 
  22 – 26 กันยายน 59
  28 กันยายน – 02 ตุลาคม59 

  อัพเดท:
  22/08/16
  View:
  5117
   

  ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด MAGICAL FLOWERS IN HOKKAIDO

  img

  ระยะเวลา:
  6 วัน 4 คืน
  เดินทางโดย:
  img Asia Atlantic Airlines
  รหัสทัวร์:
  ZGHOKHB
  เริ่มต้น :
  34,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง :   

  07-12 กันยายน 2559 
  14-19 กันยายน 2559 
  21-26 กันยายน 2559 
  28 กันยายน – 03 ตุลาคม

  อัพเดท:
  15/08/16
  View:
  15035
   

  ทัวร์ 2 ประเทศ สิงคโปร์-มาเลเชียDouble Theme Park

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Lion Air
  รหัสทัวร์:
  SUPZ MAL-SIN 4 Days (SL)
  เริ่มต้น :
  23,999 บาท

  วันเดินทาง : 31 ธ.ค.-3 ม.ค.60 วันปีใหม่

  อัพเดท:
  15/08/16
  View:
  2906
   

  ทัวร์สิงคโปร์ ชมฟอร์มูล่าวัน Formula1_4D3N_16-19SEP16 BY SL

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Lion Air
  รหัสทัวร์:
  SKY04_TOUR-Formula1
  เริ่มต้น :
  36,900 บาท

  เดินทาง : 16 – 19 ก.ย.57

  อัพเดท:
  08/08/16
  View:
  4091
   

  ทัวร์สิงคโปร์ NEW UNIQUELY SINGAPORE 3D2N (SQ)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgSINGAPORE AIRLINE
  รหัสทัวร์:
  SPSINSQ_NEW UNIQUELY SINGAPORE
  เริ่มต้น :
  17,999 บาท

  วันเดินทาง : เม.ย.-พ.ย.59

  อัพเดท:
  09/05/16
  View:
  2323
   

  ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N (TZ)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgSCOOT
  รหัสทัวร์:
  SPHZ_ SINGAPORE AWESOME
  เริ่มต้น :
  9,555 บาท

  วันเดินทาง :

  สิงหาคม        05-07 AUG 2016
                      12-14 AUG 2016บัส1 วันแม่ 
                      12-14 AUG 2016บัส2 วันแม่ 
                      26-28 AUG 2016 
  กันยายน       02-04 SEP 2016/23-25 SEP 2016
                      30 SEP - 02 OCT 2016 
  ตุลาคม          7-9 OCT 2016/8-10 OCT 2016/14-16 OCT 2016                      15-17 OCT 2016/20-22 OCT 2016
                       21-23 OCT 2016วันหยุดปิยะมหาราช 
                       22-24 OCT 2016วันหยุดปิยะมหาราช 
                       28-30 OCT 2016 
  พฤศจิกายน   4-6 NOV 2016/11-13 NOV 2016 
                      18-20 NOV 2016/25-27 NOV 2016 
  ธันวาคม         2-4 DEC 2016
                       3-5 DEC 2016วันพ่อ 
                       10-12 DEC 2016วันรัฐธรรมนูญ 
                       16-18 DEC 2016/17-19 DEC 2016 
                       23-25 DEC 2016 
                       24-26 DEC 2016วันคริสมาสต์ 
                       29-31 DEC 2016 
                       30 DEC – 1 JAN 2017 (วันปีใหม่) 
                       31 DEC – 2 JAN 2017 (วันปีใหม่) 
                       1-3 JAN 2017 (วันปีใหม่)

  อัพเดท:
  13/08/16
  View:
  1535
   

  ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO STRONG 3DAYS (3K/FD/SL/TR)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgTiger Air/JET STAR/AIR ASIA/
  รหัสทัวร์:
  SPSIN 3K/FD/SL/TR_ SINGAPORE SO STRONG
  เริ่มต้น :
  12,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม

  อัพเดท:
  06/08/16
  View:
  964
   

  Singapore So Shiok 3D2N (SL)APR-OCT16

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Lion Air
  รหัสทัวร์:
  EASY SUPERB SINGAPORE SO SHIOK
  เริ่มต้น :
  9,999 บาท

  เดินทาง : 
  พฤษภาคม     13-15 พ.ค. 59 / 14-16 พ.ค. 59 
                      20-22 พ.ค. 59**วิสาขบูชา**  
                      27-29 พ.ค. 59 /  28-30 พ.ค. 59 

  มิถุนายน       10-12 มิ.ย. 59 / 11-13 มิ.ย. 59 / 18-20 มิ.ย. 59                         24-26 มิ.ย. 59 / 25-27 มิ.ย. 59 

  กรกฎาคม      1-3 ก.ค. 59 /  2-4 ก.ค. 59  / 8-10 ก.ค. 59                                9-11 ก.ค. 59  / 22-24 ก.ค. 59 / 23-25 ก.ค. 59                          29-31 ก.ค. 59 / 30 ก.ค.-1 ส.ค.

  สิงหาคม         5-7 ส.ค. 59 / 6-8 ส.ค. 59  
                       12-14 ส.ค. 59**วันแม่**  
                       19-21 ส.ค. 59 / 20-22 ส.ค. 59 / 26-28 ส.ค. 59                        27-29 ส.ค. 59 

  กันยายน        2-4 ก.ย. 59  / 9-11 ก.ย. 59  / 10-12 ก.ย. 59                            16-18 ก.ย. 59 / 23-25 ก.ย. 59 /24-26 ก.ย. 59 
                       30 ก.ย. – 2 ต.ค.
   
  ตุลาคม           1-3 ต.ค. 59 / 7-9 ต.ค. 59 / 8-10 ต.ค. 59 
                       14-16 ต.ค. 59 / 15-17 ต.ค. 59 
                       21-23 ต.ค. 59**วันปิยมหาราช**  
                       22-24 ต.ค. 59**วันปิยมหาราช**

  อัพเดท:
  26/07/16
  View:
  3515
   

  ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5D4N _OCT-NOV16

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน4คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR CHINA
  รหัสทัวร์:
  SHPEKCA3_ปักกิ่ง
  เริ่มต้น :
  15,999 บาท

  วันเดินทาง : 

  12-16 / 26-30 ตุลาคม 2559 
  09-13 / 16-20 พฤศจิกายน 2559 
  19-23 / 20-24 / 21-25 ตุลาคม 2559

  อัพเดท:
  01/08/16
  View:
  1606
   

  ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6D5N (WE) OCT’16

  img

  ระยะเวลา:
  6วัน5คืน
  เดินทางโดย:
  imgTHAI SMILE
  รหัสทัวร์:
  SS_ SHCKGWE2
  เริ่มต้น :
  30,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง: 15-20 ตุลาคม 2559 

                                18-23 ตุลาคม 2559 (วันปิยมหาราช)

  อัพเดท:
  05/08/16
  View:
  1565
   

  ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ทุ่งลาเวนเดอร์ 5D3N_CA980-979_JUL-SEP16

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR CHINA
  รหัสทัวร์:
  SHPEKCA7 ปักกิ่ง ทุ่งลาเวนเดอร์
  เริ่มต้น :
  29,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง :

   17-21 / 24-28 ส.ค. 2559
   7-11 / 14-18 / 21-25 ก.ย. 2559

  อัพเดท:
  01/08/16
  View:
  2679
   

  บินตรง...กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-แช่น้ำแร่ 5 วัน 4 คืน

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน4คืน
  เดินทางโดย:
  imgROYAL JORDANIAN AIRLINES
  รหัสทัวร์:
  ZAPCHAKWL2_SSH
  เริ่มต้น :
  17,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง: 

  08-12 สิงหาคม 2559 
  24-28 ตุลาคม 2559 
  21-25 พฤศจิกายน 2559 
  05-09 / 26-30 ธันวาคม 2559

  อัพเดท:
  22/07/16
  View:
  1093
   

  ทัวร์จีน BEAUTYI-GUANGZHOU-GUILIN5D-RJ

  img

  ระยะเวลา:
  5วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgROYAL JORDANIAN
  รหัสทัวร์:
  WS-GUILIN
  เริ่มต้น :
  17,999 บาท

  อัตราค่าบริการ 

  ***8-12 ส.ค. / 19-23 ก.ย. / 21-25 พ.ย. / 5-9 ธ.ค. 59***

  อัพเดท:
  22/07/16
  View:
  1905
   

  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่ 3D2N_DD

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air
  รหัสทัวร์:
  BSTVN02_DD_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  8,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  กันยายน     2 -4 ก.ย.59 ,9 -11 ก.ย.59, 16-18 ก.ย.59 
                    23 -25 ก.ย.59 
  ตุลาคม        7 -9 ต.ค.59, 14-16 ต.ค.59 ,21-23 ต.ค.59 
                    22-24 ต.ค.59, 28 -30 ต.ค.59 
  พฤศจิกายน 4 -6 พ.ย.59, 11-13 พ.ย.59, 18-20 พ.ย.59 
                    25 -27 พ.ย.59 
  ธันวาคม      2-4 ธ.ค.59, 3 -5 ธ.ค.59, 9 -11 ธ.ค.59 
                    10-12 ธ.ค.59 ,16 -18 ธ.ค.59, 23 -25 ธ.ค.59 
                    29 -31 ธ.ค.59 
                    30 ธ.ค.59 -1 ม.ค.60 
                    31 ธ.ค.59 -2 ม.ค.60

  อัพเดท:
  16/08/16
  View:
  616
   

  ทัวร์เวัยดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3วัน2คืน (DD)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air (DD)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN04_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  9,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  กรกฎาคม       1-3 ก.ค. 59,08-10 ก.ค. 59,22-24 ก.ค. 59 
                        29-31 ก.ค. 59 
  สิงหาคม          5-7 ส.ค. 59,19-21 ส.ค. 59,26-28 ส.ค. 59 
  กันยายน         2-4 ก.ย. 59,9-11 ก.ย. 59,16-18 ก.ย. 59
                        30 ก.ย.-2 ต.ค.59
  ตุลาคม            3 -5 ต.ค.59,10-12 ต.ค.59,14-16 ต.ค.59
                        17 -19 ต.ค.59,24 -26 ต.ค.59,31 ต.ค.-2 พ.ย.59
  พฤศจิกายน     7 -9 พ.ย.59,11-13 พ.ย.59,14-16 พ.ย.59
                        18 -20 พ.ย.59,21-23 พ.ย.59,28-30 พ.ย.59
  ธันวาคม          2 - 4 ธ.ค.59,5-7 ธ.ค.59,12-14 ธ.ค.59
                        19 -21 ธ.ค.59,23-25 ธ.ค.59,26-28 ธ.ค.59

  อัพเดท:
  16/08/16
  View:
  1302
   

  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงบิงห์ 4วัน3คืน (DD)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air (DD)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN06_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง:

  กรกฏาคม        29 ก.ค. -01 ส.ค. 59 
  สิงหาคม          14 -17 ส.ค. 59 ,19 -21 ส.ค. 59, 21-24 ส.ค. 59 
                        26-29 ส.ค. 59 ,28-31 ส.ค. 59 
  กันยายน         02-05 ก.ย. 59 , 04 -07 ก.ย. 59 ,09 -12 ก.ย. 59                       11-14 ก.ย. 59, 16 -19 ก.ย. 59, 18-21 ก.ย. 59                         23 -26 ก.ย. 59 ,25 -28 ก.ย. 59, 30 -3 ต.ค.59
  ตุลาคม            2 -5 ต.ค.59 ,7-10 ต.ค.59 ,9-12 ต.ค.59 
                        16-19 ต.ค.59,21-24 ต.ค.59 ,23-26ต.ค.59 
                        28-31 ต.ค.59, 30 ต.ค.-2 พ.ย.59 
  พฤศจิกายน     4-7 พ.ย.59 ,6-9 พ.ย.59 ,11-14 พ.ย.59 
                        13 -16 พ.ย.59, 20-23 พ.ย.59, 25-28 พ.ย.59 
                        27-30 พ.ย.59 
  ธันวาคม          2-5 ธ.ค.59, 4-7 ธ.ค.59 ,9-12 ธ.ค.59 
                        11-14 ธ.ค.59 ,16 -19 ธ.ค.59 ,18 -21 ธ.ค.59 
                        23-26 ธ.ค.59, 25-28 ธ.ค.59 ,
                        30 ธ.ค.59 -2 ม.ค.60 
  มกราคม          1 ม.ค.60-4 ม.ค.60

  อัพเดท:
  16/08/16
  View:
  1540
   

  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ดาลัท 4วัน3คืน (DD)

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgNok Air (DD)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN03_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  10,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  กรกฎาคม          2 -5 ก.ค.59,7 -10 ก.ค.59,14-17 ก.ค.59 
                           16-19 ก.ค.59,19-22 ก.ค.59,20-23 ก.ค.59
                           21-24 ก.ค.59,28-31 ก.ค.59,4-7 ส.ค.59 
  สิงหาคม             6-9 ส.ค.59,11-14 ส.ค.59,18-21 ส.ค.59
                           20-23 ส.ค.59,25-28 ส.ค.59 
  กันยายน            1-4 ก.ย.59,3-6 ก.ย.59,8-11 ก.ย.59 
                           10-13 ก.ย.59,15-18 ก.ย.59,17-20 ก.ย.59 
                           22-25 ก.ย.59,27-30 ก.ย.59,29 ก.ย.-2 ต.ค.59
                           30 ก.ย.-3 ต.ค.59
  ตุลาคม               6 -9 ต.ค.59,7 -10 ต.ค.59,13 -16 ต.ค.59
                           14-17 ต.ค.59,20-23 ต.ค.59,21 -24 ต.ค.59
                           27-30 ต.ค.59,28-31 ต.ค.59
  พฤศจิกายน        3 -6 พ.ย.59,4 -7 พ.ย.59,10-13 พ.ย.59
                           11-14 พ.ย.59,17 -20 พ.ย.59,18-21 พ.ย.59
                           24-27 พ.ย.59,25-28 พ.ย.59
  ธันวาคม             1 -4 ธ.ค.59,2-5 ธ.ค.59,8-11 ธ.ค.59
                           9 -12 ธ.ค.59,15 -18 ธ.ค.59,16 -19 ธ.ค.59
                           22 -25 ธ.ค.59,23 -26 ธ.ค.59,28 -31 ธ.ค.59
                           29 ธ.ค.59 -1 ม.ค.60
                           30 ธ.ค.59-2 ม.ค.60
                           31 ธ.ค.59-3 ม.ค.60

  อัพเดท:
  16/08/16
  View:
  13291
   

  ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ – ดานัง – ฮอยอัน 4วัน3คืน (PG)

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway (PG)
  รหัสทัวร์:
  BSTVN08_VIETNAM
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 
  กรกฏาคม        13-16 ก.ค.59
  สิงหาคม          12-15 ส.ค.59 ,17-20 ส.ค.59
  กันยายน         14-17 ก.ย.59, 23-26 ก.ย.59
  ตุลาคม            7-10 ต.ค.59 ,19-22 ต.ค.59
  พฤศจิกายน     4-7 พ.ย.59 ,9-12 พ.ย.59 ,23-26 พ.ย.59

  อัพเดท:
  06/08/16
  View:
  3192
   

  ทัวร์เวียดนามฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4D3N_DD

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK AIR
  รหัสทัวร์:
  VNTGVETDD_ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา
  เริ่มต้น :
  10,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง :
  พฤษภาคม    20 - 22 พ.ค. 59 **วันวิสาขบูชา 
  มิถุนายน       03 - 05 มิ.ย. 59 /10 - 12 มิ.ย. 59 /17 - 19 มิ.ย. 59 
                      24 - 26 มิ.ย. 59 
  กรกฏาคม     08 - 10 ก.ค. 59 /15 - 17 ก.ค. 59 
                     18 - 20 ก.ค. 59 ** วันอาสาฬหบูช 
                     22 - 24 ก.ค. 59 /29 - 31 ก.ค. 59 
  สิงหาคม       05 - 07 ส.ค. 59 
                     12 - 14 ส.ค. 59 ** วันแม่แห่งชาติ 
                     19 - 21 ส.ค. 59 /26 - 28 ส.ค. 59

  อัพเดท:
  04/04/16
  View:
  2797
   

  ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-ดาลัด-มุ่ยเน่ 4D3N(DD)

  img

  ระยะเวลา:
  4วัน 3คืน
  เดินทางโดย:
  imgNOK AIR (DD)
  รหัสทัวร์:
  VNTGSOUTHVAT_โฮจิมินห์-ดาลัด-มุ่ยเน่
  เริ่มต้น :
  11,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง:

  เมษายน         29 เม.ย.-2 พ.ค. 59 *วันแรงงาน 
                       30 เม.ย.-3 พ.ค. 59 *วันแรงงาน 
  พฤษภาคม     1-4 พ.ค. 59 *วันแรงงาน 
                       2-5 พ.ค. 59 /3-6 พ.ค. 59 /4-7 พ.ค. 59 
                      5-8 พ.ค. 59 *วันฉัตรมงคล 
                      6-9 พ.ค.59 /7-10 พ.ค. 59 /19-22 พ.ค. 59 
                      20-23 พ.ค.59 /26-29 พ.ค.59 /27-30 พ.ค. 59 
  มิถุนายน       2-5 มิ.ย.59 /3-6 มิ.ย.59 /10-13 มิ.ย.59 
                      16-19 มิ.ย.59 /23-26 มิ.ย.59 /24-27 มิ.ย.59 
                      30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 
  กรกฏาคม     1-4 ก.ค.59 /8-11 ก.ค.59 /14-17 ก.ค. 59 
                      15-18 ก.ค.59 
                      16-19 ก.ค. 59 *วันอาสาฬหบูชา 
                      17-20 ก.ค. 59 *วันอาสาฬหบูชา 
                      21-24 ก.ค.59 /22-25 ก.ค.59 /28-31 ก.ค. 59 
                      29 ก.ค.- 1 ส.ค. 59 
  สิงหาคม       4-7 ส.ค. 59 /5-8 ส.ค. 59 
                     11-14 ส.ค. 59 *วันเม่แห่งชาติ 
                     12-15 ส.ค. 59 *วันแม่แห่งชาติ 
                     18-21 ส.ค.59 /19-22 ส.ค.59 /26-29 ส.ค. 59 
  กันยายน      1-4 ก.ย.59 /2-5 ก.ย.59 /8-11 ก.ย. 59 
                     9-12 ก.ย. 59 /15-18 ก.ย. 59 /16-19 ก.ย. 59 
                     22-25 ก.ย. 59 23-26 ก.ย. 59

  อัพเดท:
  04/04/16
  View:
  5678
   

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน EASY SMILE OF MYANMAR 2 3D2N_SL

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgLion Air
  รหัสทัวร์:
  ZAPSL_Golden Rock
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดวันเดินทาง : 23-25 ก.ย. 59

  อัพเดท:
  23/08/16
  View:
  1131
   

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ชเวดากอง (ไหว้พระ 9 วัด)

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgTHAI SMILE
  รหัสทัวร์:
  EASY SMILE OF MYANMAR 1
  เริ่มต้น :
  9,900 บาท

  เดินทาง : 

  กันยายน       16-18 ก.ย.59

  อัพเดท:
  11/08/16
  View:
  3513
   

  ทัวร์พม่า อินทร์แขวน EASY SMILE OF MYANMAR 2

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Smile
  รหัสทัวร์:
  ZAPMM2WE
  เริ่มต้น :
  13,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  พฤศจิกายน  11-13 พ.ย. 59 
                      18-20 พ.ย. 59 
                      25-27 พ.ย. 59 
  ธันวาคม        02-04 ธ.ค.59 
                      03-05 ธ.ค.59(วันพ่อแห่งชาติ) 
                      09-11 ธ.ค.59 
                      10-12 ธ.ค.59(วันรัฐธรรมนูญ) 
                      16-18 ธ.ค.59 
                      23-25 ธ.ค.59 
                      30 ธ.ค.-01ม.ค.60(วันปีใหม่) 
                      31 ธ.ค.-01ม.ค.60(วันปีใหม่)

  อัพเดท:
  23/07/16
  View:
  1784
   

  ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4D3N(PG) JUN-SEP’16

  img

  ระยะเวลา:
  4 วัน 3 คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway
  รหัสทัวร์:
  BSTMMR05
  เริ่มต้น :
  20,900 บาท

  วันเดินทาง : 

  27 - 30 ส.ค.59 
  10 -13 ก.ย.59 
  17 -20 ก.ย.59 
  24 -27 ก.ย.59

  อัพเดท:
  06/08/16
  View:
  717
   

  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน 3 วัน 8M

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน 2คืน
  เดินทางโดย:
  imgMyanmar Airways
  รหัสทัวร์:
  WS8M_Mandalay
  เริ่มต้น :
  8,999 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  5-7, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ย. 59 
  3-5, 10-12, 17-19 ต.ค. 59
  24-26 ต.ค. 59

  อัพเดท:
  18/08/16
  View:
  2475
   

  ทัวร์พม่า Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days 8M

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgเมียนมาร์ แอร์เวย์ส
  รหัสทัวร์:
  WS8M_Yangon
  เริ่มต้น :
  10,900 บาท

  อัตราค่าบริการ  22-24, 29-31 ก.ค. 59  17-19,18-20 ก.ค. 

                          5-7, 12-14, 19-21, 26-28 ส.ค. 
                          2-4, 9-11, 16-18 ก.ย. 59

  อัพเดท:
  22/07/16
  View:
  2310
   

  ทัวร์พม่า EASY SMILE OF MYANMAR 2 3D2N(WE)JUL-OCTเช้ากลับเช้า

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgThai Smile
  รหัสทัวร์:
  ZAPMM 2 เช้ากลับเช้า
  เริ่มต้น :
  12,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  9 -11 ก.ย.59
  23 - 25ก.ย.59
  07-09 ต.ค. 59 
  08-10 ต.ค. 59 
  14-16 ต.ค. 59 
  15-17 ต.ค. 59 
  21-23 ต.ค. 59 
  22-24ต.ค.59(วันปิยมหาราช) 
  28-30 ต.ค.59

  อัพเดท:
  11/08/16
  View:
  1913
   

  ทัวร์พม่า - อินทร์แขวน MYANMAR-GOLDEN ROCK_JUL-SEP16

  img

  ระยะเวลา:
  3วัน2คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway
  รหัสทัวร์:
  BSTPG_MMR021
  เริ่มต้น :
  11,999 บาท

  วันเดินทาง :

  กรกฏาคม  29 -31 ก.ค.59 
  สิงหาคม    5 ส.ค.-7 ส.ค.59 
                  12 - 14 ส.ค.59 *วันแม่*
                  19 - 21 ส.ค.59  / 26 - 28 ส.ค.59 
  กันยายน   2 - 4 ก.ย.59 /  9 -11 ก.ย.59 /  16 -18 ก.ย.59 
                  23 -25 ก.ย.59 /  30 ก.ย.-2 ต.ค.59

  อัพเดท:
  25/07/16
  View:
  1110
   

  ทัวร์ลาว – หลวงพระบาง 3วัน2คืน (FD)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgAIR ASIA
  รหัสทัวร์:
  BSTLAO01_LAOS (FD)
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  วันเดินทาง : 

  พฤศจิกายน   4-6 พ.ย. 59 , 18 -20 พ.ย. 59 
  ธันวาคม        2-4 ธ.ค. 59, 9 -11 ธ.ค. 59 ,23-25 ธ.ค. 59 
                      30 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค.60 
                      31 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60 
  มกราคม       13 -15 ม.ค.60 , 27 -29 ม.ค.60 
  กุมภาพันธ์    3 -5 ก.พ.60 ,11 -13 ก.พ.60, 18 -22 ก.พ.60 
  มีนาคม         3 -5 มี.ค.60 , 10 -12 มี.ค.60 , 24 -26 มี.ค.60 
  เมษายน        7 -9 เม.ย.60 
                     13 -15 เม.ย.60 
                     14 -16 เม.ย.60 
                     21 -23 เม.ย.60 , 29 เม.ย. -1 พ.ค.60 
  พฤษภาคม    5 -7 พ.ค.60 ,12-14 พ.ค.60 
  กรกฏาคม     8 -10 ก.ค.60 
  สิงหาคม       11-13 ส.ค.60

  อัพเดท:
  19/08/16
  View:
  1064
   

  ทัวร์ลาว ลวงพระบาง3วัน2คืน (PG)

  img

  ระยะเวลา:
  3 วัน 2 คืน
  เดินทางโดย:
  imgBangkok Airway
  รหัสทัวร์:
  BSTLAO001
  เริ่มต้น :
  11,900 บาท

  กำหนดการเดินทาง : 

  กรกฎาคม      1-3 ก.ค.59 /8-10 ก.ค.59 /22-24 ก.ค.59 
                       29-31 ก.ค.59 
  สิงหาคม         5-7 ส.ค.59 
                      12-14 ส.ค.59*วันแม่*
                      19-21 ส.ค.59/ 26-28 ส.ค.59 
  กันยายน       2-4 ก.ย.59/ 9-11 ก.ย.59/ 16-18 ก.ย.59 
                      23-25 ก.ย.59 
  ตุลาคม          7-9 ต.ค.59/14-16 ต.ค.59
                      21-23 ต.ค.59 *วันปิยะ*
  พฤศจิกายน   4-6 พ.ย.59 / 25-27 พ.ย.59 
  ธันวาคม        3-5 ธ.ค.59*วันพ่อ*
                      10-12 ธ.ค.59*วันรัฐธรรมนูญ* 
                      30 ธ.ค.59 -1 ม.ค.60 *วันปีใหม่*
                      31 ม.ค.60 -2 ม.ค.60 *วันปีใหม่*
                      1 ม.ค.60 - 3 ม.ค.60 *วันปีใหม่*

  อัพเดท:
  27/06/16
  View:
  1546
   

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้25 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 4,060,566 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved